Gelli-gaer

The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Disgrifio Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Ardaloedd Tirwedd Hanesyddol


Aerial view of Llancarfan

HLCA 001 Anheddiad Hanesyddol Gelli-gaer

Craidd yr anheddiad hanesyddol; safleoedd milwrol Rhufeinig; cyfadail baddonau Rhufeinig, caerwaith, eglwys ac anheddiad canoloesol. Nôl i'r map
Aerial view of Llancarfan

HLCA 002 Tir Comin Agored Capel Gwladysn

Tirwedd amaethyddol greiriol; clostir eglwys ac olion archeolegol cynnar; safleoedd milwrol Rhufeinig. Nôl i'r map
Aerial view of Llancarfan

HLCA 003 Y Tir Comin Amgaeeding Gorllewinol

Ffordd Rufeinig; ffiniau caeau pendant; heneb angladdol gynhanesyddol; archeoleg ganoloesol greiriol bwysig; clostir. Nôl i'r map
Aerial view of Llancarfan

HLCA 004 Y Tir Comin AmgaeŽdig Dwyreiniol

Ffiniau caeau pendant; tystiolaeth enwau lleoedd; clostiroedd; gwaith cloddio a chwareli bach yn perthyn i'r cyfnod Űl-ganoloesol. Nôl i'r map
Aerial view of Llancarfan

HLCA 005 Y Tir Comin Agored Canolog

Croesgloddiau; ffordd Rufeinig, grwn a rhych, gwaith cloddio. Nôl i'r map

Aerial view of Llancarfan

HLCA 006 Tir Comin Pen Garnbugail/ Mynydd Fochriw

Henebion angladdol cynhanesyddol; ffordd Rufeinig; archeoleg greiriol ganoloesol; systemau caeau; carreg arysgrifedig. Nôl i'r map