The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Historic Landscape Characterisation

Gelligaer

HLCA 003 Y Tir Comin Amgaeeding Gorllewinol

HLCA 003 Western Enclosed Common

HLC 003 Western Enclosed Common
Atgynhyrchir y map hwn o ddeunydd yr Arolwg Ordnans gyda chaniatâd Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi © Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb ganiatâd yn torri hawlfraint y Goron a gall hyn arwain at erlyniad neu achos sifil. Llywodraeth Cynulliad Cymru 100017916 2009.
This map is reproduced from Ordnance Survey material with the permission of Ordnance Survey on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office © Crown copyright. Unauthorised reproduction infringes Crown copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Welsh Assembly Government 100017916 2009.