The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Disgrifio Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Ardaloedd Cymeriad

Twyni Merthyr Mawr, Cynffig a Margam

008 Cwrs Golff Cynffig


Golygfa gyffredinol o Gwrs Golff Cynffig.

HLCA 008 Cwrs Golff Cynffig

Ardal agored o dwyni tywod sefydlog; defnydd hamdden - fe'i rheolir ac fe'i defnyddir fel cwrs golff; archeoleg gladdedig; cysylltiadau. Nôl i'r map


Cefndir Hanesyddol

Mae ardal tirwedd hanesyddol Cwrs Golff Cynffig yn ardal o dwyni tywod a fu gynt yn agored, a oedd yn sefydlog o ganol y 19eg ganrif o leiaf, os nad ynghynt. Lleolir nifer o ffynonellau dwr, pyllau a ffynhonnau naturiol bach, megis Ffynnon y Mer, ar hyd ffiniau deheuol a dwyreiniol yr ardal gerllaw aneddiadau amaethyddol l-ganoloesol. Mae nifer fawr o lwybrau a ffyrdd yn nodweddion amlwg yn yr ardal. Mae'n debyg i rai o'r llwybrau a'r ffyrdd hyn, a oedd wedi hen ymsefydlu erbyn y cyfnod l-ganoloesol, gael eu sefydlu'n gynharach. Ychydig a wyddom am archeoleg yr ardal ei hun, ond mae darganfyddiadau gwasgaredig o ardaloedd cyfagos i'r de ac i'r gorllewin yn awgrymu rhywfaint o ddeiliadaeth yn ystod y cyfnod cynhanesyddol a'r cyfnod Rhufeinig.

Mae'r ardal yn ffurfio rhan dde-ddwyreiniol Twyni Cynffig ac fe'i defnyddir ar hyn o bryd gan Gwrs Golff y Pl a Chynffig y lleolir ei glwb ychydig y tu allan i'r ardal i'r de-ddwyrain.

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Disgrifir Cwrs Golff Cynffig fel ardal o dwyni tywod sefydlog, a reolir ac a ddefnyddir ar hyn o bryd fel cwrs golff, ac ymddengys iddi gael ei defnyddio fel tir pori cyffredin yn y gorffennol. Yn debyg i'r ardal i'r gorllewin, sef HLCA 021 Twyni Cynffig, ystyrir mai tirwedd wedi'i gorchuddio thywod sy'n cynnwys archeoleg gladdedig yn bennaf yw prif nodwedd hanesyddol yr ardal hon. Mae cysylltiadau, hy llwybrau troed, llwybrau a lonydd syth, hefyd yn thema hanesyddol amlwg yn yr ardal gymeriad.