The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Historic Landscape Characterisation

Blaenavon Blaenafon

Ardal Gloddio Cefn Garnyrerw a Phen-ffordd-goch

HLCA 009 Cefn Garnyrerw and Pen-ffordd-goch Extractive Area

HLCA009  Cefn Garnyrerw and Pen-ffordd-goch Extractive Area: Ardal Gloddio Cefn Garnyrerw a Phen-ffordd-goch
Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, © Hawlfraint y Goron 2006. Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: 100017916.
Base map reproduced from the OS map with the permission of Ordnance Survey on behalf of The Controller of Her Majesty's Stationery Office, © Crown Copyright 2006. All rights reserved. Unauthorised reproduction infringes Crown Copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Licence Number: 100017916.