The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Historic Landscape Characterisation

Clydach Gorge Ceunant Clydach

HLCA 004a Coridor Trafnidiaeth Cwm Clydach a 004b Coridor Trafnidiaeth Darren-Ddu

HLCA 004a Cwm Clydach Transport Corridor & 004b Darren-Ddu/Blackrock Transport Corridor

HLCA 004a Cwm Clydach Transport Corridor and HLCA 004b	Darren-Ddu/Blackrock Transport Corridor:  Coridor Trafnidiaeth Cwm Clydach a Coridor Trafnidiaeth Darren-Ddu
Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, Hawlfraint y Goron 2006. Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: 100017916.
Base map reproduced from the OS map with the permission of Ordnance Survey on behalf of The Controller of Her Majesty's Stationery Office, Crown Copyright 2006. All rights reserved. Unauthorised reproduction infringes Crown Copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Licence Number: 100017916