Tirweddau Gweithfeydd Haearn Diwydiannol De Ddwyrain Cymru Rhagdraeth

Water Management features & Extraction areas

Colour survey overlaid with contour survey image

Download each part of the report below

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Water Management features & Extraction areas

Blwyddyn 3 a 4

The Southeast Wales Industrial Ironworks Landscapes Project was concerned with identifying, quantifying, mapping and describing industrial landscapes and features associated with the coke-fired ironworks of the Heads of the Valleys area. This project allowed the survival and condition of the resource to be assessed, potential threats and levels of protection were established, and a series of recommendations for management and further protection were made. The project was spread over six years between 2004 and 2010.

Roedd Blwyddyn 3 y prosiect (2006-07), yn cynnwys yn bennaf ymarfer mapio i ganfod a mesur goroesiad nodweddion rheoli dwr unigol a systemau rheoli dwr ehangach fesul dyffryn, ynghyd 'u potensial i oroesi. Bu astudiaeth y drydedd flwyddyn yn gyfrwng i adnabod tua 601 o nodweddion rheoli dwr, gan gynnwys 563 o safleoedd newydd eu canfod. Archwiliwyd uchafswm o 64 safle CHA rheoli dwr yn ystod yr astudiaeth.

Yn yr un modd, roedd Blwyddyn 4 y prosiect (2007-08) yn ymarfer mapio i ganfod a mesur goroesiad ardaloedd echdynnol unigol a thirweddau echdynnol ehangach fesul dyffryn, a'u potensial i oroesi. Canfu astudiaeth Blwyddyn 4 156 o ardaloedd echdynnol (gan gynnwys 119 yr ystyriwyd eu bod yn gysylltiedig gweithfeydd haearn), a 66 o nodweddion echdynnol unigol. O'r 351 o safleoedd echdynnol a archwiliwyd ar y CAH, canfuwyd bod 124 ohonynt yn gysylltiedig gweithfeydd haearn.

Darperir adroddiadau ar Flwyddyn 3 a 4 ar ffurf dogfennau Pdf, y naill mewn chwe adran a'r llall mewn dwy adran y mae modd eu lawrlwytho: