Tirweddau Gweithfeydd Haearn Diwydiannol De Ddwyrain Cymru

Rhwng 2004 a 2010, cynhaliodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent (YAMG) brosiect, gyda chymorth grant gan Cadw, i astudio tirweddau diwydiannol ymyl ogleddol y meysydd glo, a hynny yn benodol yn ardal Blaenau'r Cymoedd, sy'n gysylltiedig ‚'r diwydiant haearn llosgi golosg, sef o bosib y diwydiant mwyaf dylanwadol yn hanes De Cymru.

Asesiad

Learn more about the assessment process

Nod y prosiect oedd cynyddu'r data ar yr adnodd hanesyddol hwn, a thrwy hynny gynyddu ei broffil a'r ddealltwriaeth ohono. Yn y pen draw y nod oedd cynorthwyo cadwraeth drwy reolaeth ragweithiol.

Rhagor darllen >>

Parc arolwg

Find out what we found

Roedd prosiect y flwyddyn hon yn cynnwys arolwg maes wedi'i dargedu er mwyn canfod, mapio a disgrifio'r adnodd mewn rhagor o fanylder a galluogi asesiad o gyflwr ac arwyddoc‚d.

Rhagor darllen >>

Mapio

Learn more about the Church Hill excavation

Y prosiect yn cynnwys yn bennaf ymarfer mapio i ganfod a mesur goroesiad nodweddion rheoli dwr unigol a systemau rheoli dwr ehangach fesul dyffryn, ynghyd ‚'u potensial i oroesi.

Rhagor darllen >>