Disgrifio Nodweddian Tirweddau Hanesyddol
Merthyr Tudful


058 Ty-newydd


HLCA 058 Ty-newydd Tirwedd amgaeëdig amaethyddol ôl-ganoloesol, caeau afreolaidd bach sydd wedi goroesi, ffiniau caeau â waliau sych o bob tu iddynt; nodweddion crefyddol, angladdol a defodol.

Cliciwch yma i gael map o'r ardal cymeriad hon


(Nôl i'r map)

 

 

(Foto : GGAT Merthyr 058)

Ardal gymeriad Ty-newydd: tirwedd amaethyddol amgaeëdig ôl-ganoloesol.

Crynodeb

Tirwedd amaethyddol amgaeëdig ôl-ganoloesol.

Cefndir Hanesyddol

Mae ardal dirwedd hanesyddol Ty-newydd yn cynnwys ardal fach o dirwedd amaethyddol sydd wedi goroesi lle y ceir caeau bach â waliau sych o'u hamgylch.

Ffynonellau

Am wybodaeth bellach cysylltwch os gwelwch yn dda ag Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent cyf. yn y cyfeiriad, neu ymwelwch â gwefannau Cyngor Cefn Gwlad: www.ccw.gov.uk neu Cadw: www.cadw.wales.gov.uk