Disgrifio Nodweddian Tirweddau Hanesyddol
Merthyr Tudful


037 Ysgubor Newydd


HLCA 037 Ysgubor Newydd Ystad cyngor yn dyddio o'r 20fed ganrif; tai domestig cymdeithasol.

Cliciwch yma i gael map o'r ardal cymeriad hon

(Nôl i'r map)

 

 

(Foto : GGAT Merthyr 037)

Ardal gymeriad Ysgubor Newydd: ystâd tai cyngor yn dyddio o'r 20fed ganrif.

Crynodeb

Ystâd tai cyngor yn cynnwys tai cymdeithasol a domestig a adeiladwyd yn yr 20fed ganrif gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau gan gynnwys concrid cyfnerthedig parod.

Cefndir Hanesyddol

Mae ardal dirwedd hanesyddol Ysgubor Newydd yn cynnwys datblygiad ar ffurf ystâd tai cyngor a adeiladwyd yng nghanol yr 20fed ganrif dros gyn-dir amaethyddol a berthynai i ryw William Davies yng nghanol y 19eg ganrif.

Ffynonellau

Am wybodaeth bellach cysylltwch os gwelwch yn dda ag Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent cyf. yn y cyfeiriad, neu ymwelwch â gwefannau Cyngor Cefn Gwlad: www.ccw.gov.uk neu Cadw: www.cadw.wales.gov.uk