Archaeological Education

Archaeology for All

The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd

Volunteers using an EDM to record masonary at Margam Abbey

Archaeoleg Gymunedol

Gall GGAT gynnig llu o wasanaethau i gymunedau a grwpiau i'w helpu i ddatblygu a chyflwyno prosiectau archaeolegol cymunedol.

Gwneir y gwaith hwn fel rhan o waith cyflawni'n strategaeth allymestyn ac mae'n cyfrannu at fframwaith archaeoleg cymunedol a ddatblygwyd ar y cyd â Cadw.

Fel rhan o fenter dan arweiniad Cyngor Archaeoleg Prydain, sy'n rhan o raglen 'Sgiliau ar gyfer y Dyfodol' Cronfa Dreftadaeth y Loteri, rydym wedi helpu i wella'r sgiliau archaeoleg yn y gymuned trwy gynnig dysgu ffurfiol yn y gweithle i Archaeolegwyr Cymunedol.

Hoffech chi wybod mwy am y pethau sydd gennym i'w cynnig neu'r prosiectau a wnaed gennym eisoes? Ewch i'r Astudiaethau Achos neu lawrlwytho'n taflen ar weithdai archaeoleg.

Mwy o wybodaeth?

Lawrlwythwch ein taflen Gweithdai Archaeoleg

outreach@ggat.org.uk

Astudiaethau Achos

Forgotton Landscapes Community Archaeology Project

Learn all about the Forgotton Landscapes Community Archaeology Project

Gelligaer Rock Art Community Archaeology Project

Learn all about the Gelligaer Rock Art Community Archaeology Project

Margam Abbey Community Survey

Learn all about the Margam Abbey Community Survey

Hafod and Morfa Copperworks Community Excavation

Learn all about the Hafod and Morfa Copperworks Community Excavation