The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Historic Landscape Characterisation

Margam Mountain Mynydd Margam

HLCA 003 Cwm Brombil a Graig Fawr

HLCA 003 Cwm Brombil and Graig Fawr

HLCA003 Cwm Brombil and Graig Fawr: Cwm Brombil a Graig Fawr
Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, Hawlfraint y Goron 2006. Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: 100017916.
Base map reproduced from the OS map with the permission of Ordnance Survey on behalf of The Controller of Her Majesty's Stationery Office, Crown Copyright 2006. All rights reserved. Unauthorised reproduction infringes Crown Copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Licence Number: 100017916