The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Historic Landscape Characterisation

Llancarfan

HLCA 008 Canol Dyffryn Llancarfan: Llanfeuthin a Garnllwyd

HLCA 008 Middle Llancarfan Valley: Llanvithyn and Garnllwyd

HLC 008 Middle Llancarfan Valley: Llanvithyn and Garnllwyd
Atgynhyrchir y map hwn o ddeunydd yr Arolwg Ordnans gyda chaniatād Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi © Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb ganiatād yn torri hawlfraint y Goron a gall hyn arwain at erlyniad neu achos sifil. Llywodraeth Cynulliad Cymru 100017916 2009.
This map is reproduced from Ordnance Survey material with the permission of Ordnance Survey on behalf of the Controller of Her Majesty's Stationery Office © Crown copyright. Unauthorised reproduction infringes Crown copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Welsh Assembly Government 100017916 2009.