The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Historic Landscape Characterisation

Llancarfan

HLCA 006 Llwyfandir Amaethyddol Llanfeuthin a Llancarfan

HLCA 006 Llanvithyn and Llancarfan Agricultural Plateau

HLC 006 Llanvithyn and Llancarfan Agricultural Plateau
Atgynhyrchir y map hwn o ddeunydd yr Arolwg Ordnans gyda chaniatād Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi © Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb ganiatād yn torri hawlfraint y Goron a gall hyn arwain at erlyniad neu achos sifil. Llywodraeth Cynulliad Cymru 100017916 2009.
This map is reproduced from Ordnance Survey material with the permission of Ordnance Survey on behalf of the Controller of Her Majesty's Stationery Office © Crown copyright. Unauthorised reproduction infringes Crown copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Welsh Assembly Government 100017916 2009.