Llancarfan

The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Disgrifio Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Ardaloedd Tirwedd Hanesyddol


Aerial view of Llancarfan

HLCA 001 Llancarfan

Anheddiad l-ganoloesol cnewyllol (yn tarddu o'r cyfnod canoloesol); adeiladau canoloesol/l-ganoloesol; ffiniau traddodiadol; Coetir hynafol a choetir llydanddail arall; patrwm caeau datblygedig/afreolaidd; archeoleg creiriol a chladdedig; nodweddion amaeth-ddiwydiannol; cyfathrebu; nodweddion eglwysig; cysylltiad hanesyddol. Nôl i'r map


The Iron Age hillfort of Castle Ditches, seen from the air

HLCA002 Rhan Isaf Dyffryn Llancarfan

System gaeau ganoloesol/l-ganoloesol; anheddiad l-ganoloesol: patrwm anghysbell gwasgaredig clystyrog a rhydd; adeiladau l-ganoloesol; anheddiad cynhanesyddol a chanoloesol creiriol a chladdedig; cysylltiadau eglwysig a hanesyddol; ffynonellau dwr; nodweddion amaeth-ddiwydiannol creiriol; ffiniau traddodiadol; mn gyfathrebu. Nôl i'r map


The River Kenson

HLCA 003 Dyffryn Afon Kenson

Doldir canoloesol/l-ganoloesol; cyflenwad dwr; Coetir hynafol a choetir llydanddail arall; ffosydd draenio; nodweddion amaethyddol ac anheddu creiriol; cysylltiadau cyfathrebu. Nôl i'r map


Aerial view across HLC 004

HLCA 004 Llancatal

Anheddiad l-ganoloesol: clystyrog (datblygiad hirgul diweddarach); adeiladau l-ganoloesol; nodweddion anheddu ac amaethyddol canoloesol creiriol a chladdedig; cysylltiadau eglwysig. Nôl i'r map


Converted barn at the crossroads in Crosstown

HLCA 005 Llwyfandir Amaethyddol Crosstown a Llancatal (Dwyrain)

Tirwedd amaethyddol ganoloesol/l-ganoloesol; anheddiad gwasgaredig canoloesol/l-ganoloesol; Adeiladau canoloesol/l-ganoloesol; archeoleg cynhanesyddol claddedig; cyfathrebu. Nôl i'r map


Looking across HLC006

HLCA 006 Llwyfandir Amaethyddol Llanfeuthin a Llancarfan

Cae canoloesol/l-ganoloesol cyfunedig; archeoleg canoloesol a chynhanesyddol creiriol a chladdedig; anheddiad gwasgaredig; cysylltiadau eglwysig; cyfathrebu; nodweddion amaeth-ddiwydiannol. Nôl i'r map


View across HLC 007

HLCA 007 Ardal Amaethyddol Middlehill

System gaeau ganoloesol/l-ganoloesol; anheddiad gwasgaredig; nodweddion amaeth-ddiwydiannol. Nôl i'r map


A view across HLC 008

HLCA 008 Canol Dyffryn Llancarfan: Llanfeuthin a Garnllwyd

System gaeau ganoloesol/l-ganoloesol (tirwedd ddatblygedig/afreolaidd); ffiniau traddodiadol; anheddiad l-ganoloesol gwasgaredig; adeiladau l-ganoloesol/canoloesol; archeoleg creiriol a chladdedig; nodweddion amaeth-ddiwydiannol; Coetir hynafol a choetir llydanddail arall; nodwedd eglwysig ganoloesol; cysylltiad hanesyddol; cyfathrebu; adnoddau. Nôl i'r map


Looking across HLC009

HLCA 009 Greendown

Cysylltiadau eglwysig a hanesyddol; system gaeau ganoloesol/l-ganoloesol; ffiniau traddodiadol; nodweddion amaeth-ddiwydiannol. Nôl i'r map


Aerial view across HLC010

HLCA 010 Tirwedd Gyfunedig Tresimwn

Tirwedd gyfunedig: system gaeau ganoloesol/l-ganoloesol; ffiniau traddodiadol; nodweddion amaeth-ddiwydiannol. Nôl i'r map


Ruined farmstead located within HLC011

HLCA 011 Liege Castle

System gaeau ganoloesol/l-ganoloesol (tirwedd gymysg); ffiniau traddodiadol; archeoleg creiriol a chladdedig; aneddiadau l-ganoloesol gwasgaredig (olion aneddiadau canoloesol llai o faint clystyrog/cnewyllol); nodweddion amaeth-ddiwydiannol; nodweddion eglwysig; cysylltiadau hanesyddol; cyfathrebu. Nôl i'r map


View across HLC012

HLCA 012 Ty'n-y-coed

System gaeau ganoloesol/l-ganoloesol; ffiniau traddodiadol; anheddiad anghysbell; archeoleg cynhanesyddol creiriol; nodweddion amaeth-ddiwydiannol. Nôl i'r map