The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Disgrifio Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Ardaloedd Tirwedd Hanesyddol


Ffoto o Draeth Llanrhidian ac Aber Afon Llwchwr

HLCA001 Traeth Llanrhidian ac Aber Afon Llwchwr

Tirwedd rynglanwol: tirweddau claddedig; ymelwa ar yr amgylchedd morol; nodweddion trafnidiaeth a nodweddion arforol. Nôl i'r map


Ffoto o Bae Broughton a Thraeth Whiteford

HLCA002 Bae Broughton a Thraeth Whiteford

Tirwedd rynglanwol: tirweddau claddedig; ymelwa ar yr amgylchedd morol; nodweddion trafnidiaeth a nodweddion arforol; cysylltiadau hanesyddol; digwyddiadau. Nôl i'r map


Ffoto o Dwyni Tywod Whiteford

HLCA003 Twyni Tywod Whiteford

Tirwedd wedi'i gorchuddio thywod: cyn-dirweddau claddedig a thystiolaeth o weithgarwch yn bennaf yn ystod y cyfnod canoloesol a'r Ail Ryfel Byd. Nôl i'r map


Ffoto o'r Morfa Heli Llanrhidian a Landimr

HLCA004 Morfa Heli Llanrhidian a Landimr

Tirwedd gwlyptir rhynglanwol: tirweddau claddedig; adnoddau gwlyptir; ymelwa ar yr amgylchedd morol; trafnidiaeth; nodweddion arforol a nodweddion dwr. Nôl i'r map


Ffoto o Morfa Cwm Ivy

HLCA005 Morfa Cwm Ivy

Tirwedd gwlyptir adferedig amgaedig: nodweddion amaethyddol a nodweddion rheoli dwr creiriol. Nôl i'r map


Ffoto o Burry Holms a'r Tors

HLCA006 Burry Holms a'r Tors

Ymyl arfordirol agored: darganfyddiadau cynhanesyddol; anheddu amlgyfnod; nodweddion defodol; anheddiad eglwysig; nodweddion diwydiannol l-ganoloesol. Nôl i'r map


Ffoto o Llanmadog

HLCA007 Llanmadog

Tirwedd amaethyddol a thirwedd anheddu l-ganoloesol/canoloesol: anheddiad organig wedi'i ganoli ar eglwys ganoloesol; canolfan eglwysig yn dyddio o ddechrau'r cyfnod canoloesol; datblygiadau strimynnog ac anheddiad clystyrog; caelun amrywiol; ffermydd gwasgaredig; adeiladau a nodweddion brodorol l-ganoloesol; nodweddion amaeth-ddiwydiannol; darganfyddiadau gwasgaredig; cysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Ffoto o Bae Rhosili

HLCA008 Bae Rhosili

Tirwedd rynglanwol: traeth agored; tirweddau claddedig; nodweddion arforol; cysylltiadau hanesyddol; digwyddiadau, lln gwerin a chwedlau. Nôl i'r map


Ffoto o Dwyni Tywod Llangynydd, Broughton a Hillend

HLCA009 Twyni Tywod Llangynydd, Broughton a Hillend

Tirwedd wedi'i gorchuddio thywod: darganfyddiadau ac olion anheddu cynhanesyddol; gweithgarwch diwydiannol l-ganoloesol. Nôl i'r map


Ffoto o Morfa Llangynydd

HLCA010 Morfa Llangynydd

Gwlyptir adferedig amgaedig: nodweddion amaethyddol a nodweddion rheoli dwr l-ganoloesol creiriol. Nôl i'r map


Ffoto o Llangynydd

HLCA011 Llangynydd

Anheddiad a thirwedd amaethyddol l-ganoloesol/canoloesol: caelun amrywiol; adeiladau brodorol l-ganoloesol; canolfan eglwysig; priordy canoloesol; nodweddion cynhanesyddol gwasgaredig; diwydiant gwledig; cysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Ffoto o Bryn Llanmadog

HLCA012 Bryn Llanmadog

Tir comin agored: tirwedd angladdol a defodol gynhanesyddol; clostir amddiffynedig pwysig; nodweddion yn gysylltiedig dwr. Nôl i'r map


Ffoto o Llain Arfordirol Amgaedig Rhosili Isaf

HLCA013 Llain Arfordirol Amgaedig Rhosili Isaf

Ymyl arfordirol amgaedig a thirwedd wedi'i gorchuddio thywod: archeoleg greiriol; anheddu canoloesol; a chaelun l-ganoloesol. Nôl i'r map


Ffoto o Tor-gro a North Hill Tor

HLCA014 Tor-gro a North Hill Tor

Ymyl arfordirol a phen clogwyn coediog: cysylltiadau amlgyfnod; darganfyddiadau cynhanesyddol; aneddiadau amddiffynnol; gweithgareddau amaeth-ddiwydiannol; cysylltiadau ag ardaloedd oddi amgylch. Nôl i'r map


Ffoto o Landimr a Thir Adferedig Llanrhidian

HLCA015 Landimr a Thir Adferedig Llanrhidian

Tirwedd gwlyptir adferedig: caeau rheolaidd a nodweddion amaethyddol; sianeli draenio a nodweddion dwr. Nôl i'r map


Ffoto o Kennexstone a Tankeylake

HLCA016 Kennexstone a Tankeylake

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol/canoloesol: caelun amrywiol/afreolaidd; llain-gaeau a ffiniau traddodiadol canoloesol creiriol; anheddu amaethyddol canoloesol/l-ganoloesol; ffermydd l-ganoloesol. Nôl i'r map


Ffoto o Ryer's Down

HLCA017 Ryer's Down

Tir comin agored: aneddiadau a nodweddion amaethyddol canoloesol/l-ganoloesol creiriol; nodweddion cyflenwi dwr; rhwydwaith o gysylltiadau. Nôl i'r map


Ffoto o Cheriton a Burry Pill

HLCA018 Cheriton a Burry Pill

Tirwedd dyffryn afon: coetir hynafol; caeau datblygedig afreolaidd a ffermydd l-ganoloesol gwasgaredig; tirwedd ddiwydiannol amaethyddol yn dyddio/deillio?? o'r cyfnod canoloesol; melinau; ffiniau; adeiladau brodorol rhanbarthol l-ganoloesol; rhwydweithiau o gysylltiadau. Nôl i'r map


Ffoto o Bovehill a Landimr

HLCA019 Bovehill a Landimr

Tirwedd aneddu a thirwedd amaethyddol l-ganoloesol/canoloesol a chyn-ganolfan faenoraidd: caelun rheolaidd yn bennaf; patrwm anheddu strimynnog a chlystyrog; nodweddion archeolegol creiriol a chladdedig; ffiniau traddodiadol; adeiladau brodorol rhanbarthol l-ganoloesol; cysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Ffoto o Weble, Leason a Llwyn-y-bwch

HLCA020 Weble, Leason a Llwyn-y-bwch

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol/canoloesol a chyn-ganolfan faenoraidd: aneddiadau clystyrog a strimynnog l-ganoloesol; nodweddion amaethyddol l-ganoloesol; ffiniau caeau traddodiadol; cysylltiadau hanesyddol; diwydiant gwledig l-ganoloesol; tystiolaeth o ddefodau ac anheddu cynhanesyddol. Nôl i'r map


Ffoto o'r Clogwyni Oxwich

HLCA021 Clogwyni Oxwich

Tirwedd rynglanwol: blaen traeth creigiog yn cynnwys clogwyni ac ogofu; a llongddrylliadau. Nôl i'r map


Ffoto o Lanrhidian

HLCA022 Llanrhidian

Anheddiad a thirwedd amaethyddol l-ganoloesol/canoloesol: anheddiad cnewyllol; canolfan eglwysig yn dyddio o ddechrau'r cyfnod canoloesol neu'r cyfnod canoloesol a fu'n gwasanaethu fel canolfan blwyfol yn ddiweddarach; caelun l-ganoloesol yn cynnwys llain-gaeau canoloesol; ffermydd a bythynnod l-ganoloesol gwasgaredig; diwydiant gwledig. Nôl i'r map


Ffoto o Dwyn Rhosili

HLCA023 Twyn Rhosili

Tir comin agored: tirwedd angladdol a defodol a nodweddion anheddu cynhanesyddol; a nodweddion yn ymwneud dwr. Nôl i'r map


Ffoto o'r Caelun Thistleboon

HLCA024 Caelun Thistleboon

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol/ canoloesol: darganfyddiadau cynhanesyddol; hamdden a thwristiaeth. Nôl i'r map


Ffoto o Dwyn Hardings

HLCA025 Twyn Hardings

Tir comin agored: clostiroedd amddiffynedig a nodweddion anheddu cynhanesyddol; llwybrau; a henebion defodol/angladdol cynhanesyddol. Nôl i'r map


Ffoto o Burry

HLCA026 Burry

Tirwedd amaethyddol a thirwedd anheddu l-ganoloesol/canoloesol: patrwm caeau afreolaidd; aneddiadau strimynnog l-ganoloesol; ffermydd gwasgaredig; melino; a chysylltiadau anghydffurfiol. Nôl i'r map


Ffoto o Fairyhill

HLCA027 Fairyhill

Ystd fonedd a thirwedd parcdir l-ganoloesol: ty a pharc yn dyddio o'r ddeunawfed ganrif; nodweddion amaethyddol a nodweddion yn ymwneud dwr; a chysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Ffoto o Hillend

HLCA028 Hillend

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol/canoloesol: caelun amrywiol wedi'i arosod ar batrwm caeau cynharach; ffiniau traddodiadol; aneddiadau l-ganoloesol gwasgaredig a nodweddion cysylltiedig. Nôl i'r map


Ffoto o Ben Pyrod a Chlogwyni De-orllewin Bro Gwyr

HLCA029 Pen Pyrod a Chlogwyni De-orllewin Bro Gwyr

Parth rhynglanwol, ymyl arfordirol agored a thirwedd a nodweddir gan ymylon clogwyni: ogofu, aneddiadau a darganfyddiadau cynhanesyddol; nodweddion arforol; prosesu amaeth-ddiwydiannol; cysylltiadau hanesyddol; storau a chwedlau; a rheoli da byw. Nôl i'r map


Ffoto o The Vile

HLCA030 The Vile

Tirwedd amaethyddol ganoloesol/l-ganoloesol: system caeau agored ganoloesol greiriol; ffiniau caeau traddodiadol; llwybrau troed a lonydd. Nôl i'r map


Ffoto o Rhossili a Middleton

HLCA031 Rhossili a Middleton

Anheddiad a thirwedd amaethyddol l-ganoloesol/canoloesol: anheddiad organig cnewyllol sy'n cynnwys datblygiadau strimynnog diweddarach; caelun amrywiol; llain-gaeau canoloesol; ffiniau traddodiadol; canolfan eglwysig; adeiladau brodorol l-ganoloesol; nodweddion diwydiannol gwledig a nodweddion prosesu diwydiannol; a chysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Ffoto of Pitton a Pilton

HLCA032 Pitton a Pilton

Tirwedd amaethyddol a chanolfannau maenoraidd l-ganoloesol/canoloesol: patrwm caeau amrywiol; ffiniau traddodiadol a lonydd Gwyrdd; anheddiad/aneddiadau? clystyrog a gwasgaredig bach; ffermydd l-ganoloesol a sefydlwyd ar ffermydd canoloesol cynharach; gwasgariadau o ddarganfyddiadau cynhanesyddol; nodweddion prosesu diwydiannol gwledig. Nôl i'r map


Ffoto o Henllys

HLCA033 Henllys

Tirwedd amaethyddol a chanolfan faenoraidd l-ganoloesol/canoloesol: caelun afreolaidd datblygedig sy'n cynnwys llain-gaeau canoloesol; ffiniau traddodiadol; nodweddion anheddu a nodweddion amaethyddol canoloesol ac l-ganoloesol; anheddiad gwasgaredig; adeiladau l-ganoloesol diddorol (ffermydd) a saif o bosibl ar safle adeiladau canoloesol cynharach; cysylltiadau posibl dechrau'r cyfnod canoloesol (safle Llys). Nôl i'r map


Ffoto o Llanddewi

HLCA034 Llanddewi

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol/canoloesol a maenor eglwysig ganoloesol: caelun lled-reolaidd datblygedig; ffiniau traddodiadol; cysylltiadau eglwysig a chysylltiadau dechrau'r cyfnod canoloesol; anheddiad canoloesol anghyfannedd; a nodweddion amaeth-ddiwydiannol. Nôl i'r map


Ffoto o Maenor Llan-y-tair-Mair

HLCA035 Maenor Llan-y-tair-Mair

Tirwedd amaethyddol a thirwedd anheddu a chanolfan faenoraidd l-ganoloesol/canoloesol: caelun lled-reolaidd datblygedig; ffiniau nodedig; cysylltiadau eglwysig canoloesol; anheddiad strimynnog a nodweddion amaethyddol l-ganoloesol; nodweddion amaeth-ddiwydiannol; nodweddion angladdol/defodol cynhanesyddol; a llwybrau cysylltu. Nôl i'r map


Ffoto o Stouthall

HLCA036 Stouthall

Ystd fonedd a pharcdir l-ganoloesol: parc a choetir addurniadol; cysylltiadau hanesyddol hen ystd y teulu Lucas; nodweddion amaeth-ddiwylliannol a llwybrau creiriol. Nôl i'r map


Ffoto o Reynoldston

HLCA037 Reynoldston

Tirwedd anheddu a thirwedd amaethyddol a chanolfan faenoraidd l-ganoloesol/canoloesol: cyn-anheddiad canoloesol; caelun amrywiol; craidd anheddiad organig; ffermydd gwasgaredig; eglwys ganoloesol; nodweddion amddiffynnol domestig cynhanesyddol; coetir gweddilliol; a chysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Ffoto o Tir Comin Cefn Bryn

HLCA038 Tir Comin Cefn Bryn

Tir comin agored: tirwedd angladdol a defodol gynhanesyddol; anheddu cynhanesyddol posibl; llwybrau a sarnau; cysylltiad hanesyddol; cyflenwad dwr; mn nodweddion diwydiannol ac amaethyddol. Nôl i'r map


Ffoto o Newton

HLCA039 Newton

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol yn bennaf: caelun amrywiol ac aneddiadau l-ganoloesol gwasgaredig; archeoleg gynhanesyddol a chanoloesol gladdedig, gan gynnwys safle defodol cofrestredig. Nôl i'r map


Ffoto o Scurlage a Berry

HLCA040 Scurlage a Berry

Tirwedd a chyn-ganolfannau maenoraidd l-ganoloesol/canoloesol (Scurlage Castle - lleyg; Berry - mynachaidd): caelun lled-reolaidd l-ganoloesol; anheddiad clystyrog canoloesol/l-ganoloesol Scurlage Castle sy'n llai o faint erbyn hyn ac anheddiad llinellol Berry; archeoleg greiriol a chladdedig; gweithgarwch echdynnu a phrosesu calchfaen. Nôl i'r map


Ffoto o Bishop's Wood

HLCA041 Bishop's Wood

Tirwedd dyffryn afon coediog: coetir hynafol a phrysgwydd; a gweithgarwch amaeth-ddiwydiannol l-ganoloesol. Nôl i'r map


Ffoto o Drwyn y Mwmbwls a Rotherslade

HLCA042 Trwyn y Mwmbwls a Rotherslade

Parth rhynglanwol ac ymyl arfordirol agored: nodweddion arfordirol ac arforol; safleoedd cloddio a safleoedd amddiffynnol; archeoleg gladdedig; twristiaeth. Nôl i'r map


Ffoto o Ben-y-fai a Monksland

HLCA043 Pen-y-fai a Monksland

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol yn bennaf a chyn-dir maenor fynachaidd: caeau amrywiol; anheddiad canoloesol a chaelun cysylltiedig; cysylltiadau eglwysig a nodweddion amaeth-ddiwydiannol. Nôl i'r map


Ffoto o Port Eynon

HLCA044 Port Eynon

Anheddiad a thirwedd amaethyddol a chanolfan faenoraidd l-ganoloesol: caelun amrywiol; anheddiad organig cnewyllol ac aneddiadau gwasgaredig; adeiladau brodorol l-ganoloesol; archeoleg gladdedig; nodweddion arfordirol ac arforol; diwydiant gwledig -echdynnu prosesau a chrefftau gwledig. Nôl i'r map


Ffoto o Horton

HLCA045 Horton

Anheddiad a thirwedd amaethyddol a chanolfan is-faenoraidd l-ganoloesol/canoloesol: caelun amrywiol; pentrefan wedi'i glystyru'n organig; adeiladau brodorol l-ganoloesol; diwydiant gwledig - echdynnu prosesu echdynnu a chrefftau gwledig; ac archeoleg gladdedig. Nôl i'r map


Ffoto o Ben-rhys

HLCA046 Pen-rhys

Anheddiad a thirwedd amaethyddol a chyn-ganolfan faenoraidd l-ganoloesol/canoloesol: anheddiad cnewyllol bach sydd mewn cyflwr da; ffermydd gwasgaredig, caelun amrywiol; coetir a phlanhigfeydd; archeoleg greiriol; a diwydiant gwledig: melino yn bennaf. Nôl i'r map


Ffoto o Barc Pen-rhys

HLCA047 Parc Pen-rhys

Canolfan faenoraidd ganoloesol, tirwedd weinyddol ac amddiffynnol ac ystd fonedd l-ganoloesol: castell canoloesol; ty bonedd l-ganoloesol o fewn lleoliad parcdir cyfoes; ffermydd ac adeiladau amaethyddol l-ganoloesol. Nôl i'r map


Ffoto o Oxwich

HLCA048 Oxwich

Anheddiad a thirwedd amaethyddol a chyn-ganolfan faenoraidd l-ganoloesol/canoloesol: patrwm anheddu amrywiol (aneddiadau canoloesol sydd bellach yn llai o faint); adeiladau brodorol l-ganoloesol; caelun amrywiol; ffiniau brodorol; strwythurau amddiffynnol amlgyfnod creiriol; ymyl clogwyn heb ei wella; coetir; a diwydiant gwledig. Nôl i'r map


Ffoto o Ben Clogwyn Bae Oxwich

HLCA049 Pen Clogwyn Bae Oxwich

Ymyl pen clogwyn coediog: coetir hynafol; nodweddion amddiffynnol domestig cynhanesyddol; a gweithgarwch amaeth-ddiwydiannol l-ganoloesol. Nôl i'r map


Ffoto o Draeth Bae Port Eynon

HLCA050 Traeth Bae Port Eynon

Tirwedd rynglanwol: traeth a graean bras; twyni tywod; mannau darganfod cynhanesyddol a Rhufeinig; ymwela ar y mr; masnach a thrafnidiaeth; a llongddrylliadau. Nôl i'r map


Ffoto o Kittle

HLCA051 Kittle

Tirwedd l-ganoloesol yn bennaf a chyn-ganolfan faenoraidd: ffermydd gwasgaredig ac anheddiad clystyrog bach; nodweddion amaeth-ddiwydiannol; llwybrau cysylltu; coetir; a mannau darganfod. Nôl i'r map


Ffoto o Bae Oxwich a Pharth Rhynglanwol Bae Three Cliffs

HLCA052 Bae Oxwich a Pharth Rhynglanwol Bae Three Cliffs

Tirwedd rynglanwol: traeth tywodlyd; darganfyddiadau Rhufeinig a chanoloesol; ymelwa ar y mr; masnach a thrafnidiaeth; a llongddrylliadau. Nôl i'r map


Ffoto o Dwyni Tywod Oxwich a Nicholaston

HLCA053 Twyni Tywod Oxwich a Nicholaston

Tirwedd wedi'i gorchuddio thywod: archeoleg gladdedig; ffiniau caeau canoloesol; a nodweddion rhynglanwol, l-ganoloesol yn bennaf. Nôl i'r map


Ffoto o Morfa Oxwich

HLCA054 Morfa Oxwich

Tirwedd cyn-wlyptir adferedig: morfa heli amgaedig; nodweddion amaethyddol a nodweddion rheoli dwr creiriol. Nôl i'r map


Ffoto o Goedwig Nicholaston

HLCA055 Coedwig Nicholaston

Tirwedd clogwyn coediog: coetir hynafol; anheddiad amddiffynnol domestig cynhanesyddol; gweithgarwch amaeth-ddiwydiannol l-ganoloesol; cysylltiadau canoloesol posibl; a llwybrau/llwybrau troed. Nôl i'r map


Ffoto o Nicholaston

HLCA056 Nicholaston

Tirwedd amaethyddol a thirwedd anheddu a chanolfan faenoraidd l-ganoloesol/canoloesol: anheddiad clystyrog; a ffermydd gwasgaredig; eglwys ar wahn yn dyddio o ddiwedd y cyfnod canoloesol; caelun amrywiol; a nodweddion echdynnol amaeth-ddiwydiannol. Nôl i'r map


Ffoto o Benmaen

HLCA057 Penmaen

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol yn bennaf a chanolfan faenoraidd: datblygiadau strimynnog a ffermydd gwasgaredig; safleoedd eglwysig canoloesol; nodweddion amaeth-ddiwydiannol; a phrysgwydd a choetir. Nôl i'r map


Ffoto o Dwyni Tywod Penmaen a Pennard

HLCA058 Twyni Tywod Penmaen a Pennard

Tirwedd wedi'i gorchuddio thywod: archeoleg greiriol/gladdedig amlgyfnod; nodweddion angladdol a defodol cynhanesyddol; aneddiadau canoloesol creiriol; a nodweddion amaeth-ddiwydiannol. Nôl i'r map


Ffoto o'r Cwrs Golff Bae Langland

HLCA059 Cwrs Golff Bae Langland

Cyn-dirwedd amaethyddol a ail-fodelwyd ac a gynlluniwyd: twristiaeth a hamdden; cyn-nodweddion amaeth-ddiwydiannol. Nôl i'r map


Ffoto o Pwlldu Head

HLCA060 Pwlldu Head

Parth rhynglanwol a thirwedd ymyl arfordirol agored: safleoedd anheddu a safleoedd amddiffynnol cynhanesyddol; ogofu; darganfyddiadau ac ecoffeithiau amlgyfnod; prosesu amaeth-ddiwydiannol; hanes, cysylltiadau arforol yn bennaf; a nodweddion rheoli da byw. Nôl i'r map


Ffoto o Pennard

HLCA061 Pennard

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol/canoloesol sydd mewn cyflwr da: llain-gaeau canoloesol/l-ganoloesol ffosiledig; aneddiadau amaethyddol l-ganoloesol gwasgaredig; ffermydd/bythynnod l-ganoloesol; nodweddion amaeth-ddiwydiannol l-ganoloesol; eglwys ganoloesol ar wahn a chysylltiadau eglwysig cynnar. Nôl i'r map


Ffoto o Southgate

HLCA062 Southgate

Anheddiad amaethyddol l-ganoloesol, a thirwedd anheddu ddiweddarach yn dyddio o'r ugeinfed ganrif: ffermydd/bythynnod gwasgaredig sydd wedi'u bwrw i'r cysgod bellach gan ddatblygiadau strimynnog a gwaith mewnlenwi ystadau yn dyddio o'r 20fed ganrif, pensaenaeth frodorol l-ganoloesol; a thai o fath arfordirol yn dyddio o'r ugeinfed ganrig gan gynnwys filu. Nôl i'r map


Ffoto o Walterston

HLCA063 Walterston

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol a chyn-faenor ganoloesol: caeau l-ganoloesol a llain-gaeau canoloesol gweddilliol; ffermwydd gwasgaredig; anheddiad canoloesol anghyfannedd; prysgwydd a choetir; archeoleg gladdedig Nôl i'r map


Ffoto o Barc le Breos

HLCA064 Parc le Breos

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol a chyn-barc ceirw canoloesol: caeau afreolaidd a ffermydd l-ganoloesol gwasgaredig; archeoleg greiriol a chladdedig; nodweddion amaeth-ddiwydiannol; canolfan eglwysig/maenoraidd ganoloesol ragdybiedig. Nôl i'r map


Ffoto o Lunnon

HLCA065 Lunnon

Tirwedd amaethyddol a thirwedd anheddu ganoloesol/l-ganoloesol a chyn-faenor/canolfan faenoraidd ganoloesol dros ran o'r parc ceirw: caelun rheolaidd yn bennaf; ffiniau traddodiadol; ffermydd l-ganoloesol gwasgaredig; archeoleg greiriol a chladdedig; nodweddion amaeth-ddiwydiannol. Nôl i'r map


Ffoto o Cil Ifor

HLCA066 Cil Ifor

Tirwedd o aneddiadau amddiffynedig cynhanesyddol a chanoloesol (bryngaer ac amddiffynfa gylch Cil Ifor): caeau amaethyddol l-ganoloesol; prysgwydd a choetir; archeoleg greiriol a chladdedig; nodweddion dwr. Nôl i'r map


Ffoto o Lanrhidian Uchaf

HLCA067 Llanrhidian Uchaf

Tirwedd amaethyddol, tirwedd anheddu a thirwedd ddiwydiannol l-ganoloesol/canoloesol: caelun amrywiol, afreolaidd yn bennaf; gweithgarwch tresmasu yn dyddio o'r cyfnod canoloesol a dechrau'r cyfnod l-ganoloesol; coetir hynafol a thiroedd comin gweddilliol bach; ffiniau traddodiadol; aneddiadau gwasgaredig, y saif rhai ohonynt ar aneddiadau canoloesol cynharach; archeoleg greiriol a chladdedig: aneddiadau canoloesol anghyfannedd, safleoedd eglwysig a chlostiroedd cynhanesyddol; archaeoleg ddiwydiannol. Nôl i'r map


Ffoto o Mynydd-bach-y-cocs

HLCA068 Mynydd-bach-y-Cocs

Tir comin agored: ymelwa ar adnoddau naturiol; nodweddion diwydiannol; llwybrau cysylltu; a nodweddion dwr. Nôl i'r map


Ffoto o Welsh Moor a Thir Comin Forest

HLCA069 Welsh Moor a Thir Comin Forest

Tir comin agored: prysgwydd nas rheolir; llwybrau cysylltu; a nodweddion archeolegol claddedig/creiriol. Nôl i'r map


Ffoto o Cillibion

HLCA070 Cillibion

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol sy'n cynnwys coetir a chyn-faenor ganoloesol: caelun canoloesol gweddilliol; ffermydd; nodweddion diwydiannol l-ganoloesol; rheoli coetir; anheddiad canoloesol anghyfannedd; archeoleg gladdedig; a llwybrau cysylltu. Nôl i'r map


Ffoto o Tir Comin Pengwer

HLCA071 Tir Comin Pengwern

Tir comin agored: prysgwydd nas rheolir; llwybrau cysylltu; nodweddion dwr; archeoleg gladdedig. Nôl i'r map


Ffoto o Lanilltud Gwyr

HLCA072 Llanilltud Gwyr

Tirwedd amaethyddol a thirwedd anheddu l-ganoloesol/canoloesol: caelun amrywiol; coetir; anheddiad cnewyllol; ffermydd canoloesol; nodweddion diwydiannol l-ganoloesol; cysylltiadau crefyddol hanesyddol; a llwybrau cysylltu. Nôl i'r map


Ffoto o Cwm Ilston

HLCA073 Cwm Ilston

Tirwedd dyffryn afon: coetir hynafol; tirwedd amaethyddol ddiwydiannol a sefydlwyd yn ystod y cyfnod canoloesol: melino; clwstwr anheddiad llinellol; a chapeli anghydffurfiol. Nôl i'r map


Ffoto o Mynydd Llwynteg

HLCA074 Mynydd Llwynteg

Tir Comin Agored: nodweddion yn gysylltiedig 'r Ail Ryfel Byd; nodweddion diwydiannol l-ganoloesol; llwybrau cysylltu; a nodweddion dwr. Nôl i'r map


Ffoto o'r Maes Awyr Abertawe

HLCA075 Maes Awyr Abertawe

Maes awyr rhyngwladol/erodrom yn dyddio o'r Ail Ryfel Byd: nodweddion yn gysylltiedig 'r Ail Ryfel Byd; cyn-safleoedd angladdol a defodol; a chyn-lwybrau cysylltu llai pwysig. Nôl i'r map


Ffoto o Barc a Chwrs Golff Fairwood

HLCA076 Parc a Chwrs Golff Fairwood

Tirwedd wedi'i hailfodelu a gynlluniwyd i raddau helaeth: twristiaeth a hamdden; cyn-dirwedd amaethyddol; a choetir. Nôl i'r map


Ffoto o Hen Barc

HLCA077 Hen Barc

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol sy'n cynnwys: caelun amrywiol, ond sydd at ei gilydd yn afreolaidd; ffiniau traddodiadol; anheddiad l-ganoloesol gwasgaredig a nodweddion cysylltiedig; parc ceirw canoloesol; rheoli coetir; a nodweddion diwydiannol. Nôl i'r map


Ffoto o Clyne Castle

HLCA078 Clyne Castle

Ystd fonedd l-ganoloesol, parc a gynlluniwyd, a thirwedd o goetir: ty bonedd, ac adeiladau ystd cysylltiedig; gerddi a pharc coetir addurniadol; coetir hynafol a choetir arall: nodweddion rheoli coetir; olion diwydiannol; parc ceirw canoloesol; mn nodweddion amaethyddol a mn nodweddion trafnidiaeth creiriol. Nôl i'r map


Ffoto o'r Tir Comin Clyne

HLCA079 Tir Comin Clyne

Tir comin agored: llwybrau cysylltu; hamdden; nodweddion dwr; archeoleg gladdedig. Nôl i'r map


Ffoto o Wernllath

HLCA080 Wernllath

Tirwedd amaethyddol l-ganoloesol yn bennaf: patrwm caeau amrywiol, sydd at ei gilydd yn afreolaidd; gweithgarwch tresmasu yn dyddio o ddechrau'r cyfnod l-ganoloesol; ffiniau traddodiadol; anheddiad l-ganoloesol gwasgaredig a nodweddion cysylltiedig; a nodweddion canoloesol creiriol gan gynnwys amddiffynfa gylch ganoloesol. Nôl i'r map


Ffoto o Bae Langland

HLCA081 Bae Langland

Tirwedd rynglanwol: traeth a graean bras; ymelwa ar y mr; masnach a thrafnidiaeth; a llongddrylliadau (ar y mr). Nôl i'r map


Ffoto o'r Maenor Cil-frwch

HLCA082 Maenor Cil-frwch

Ystd fonedd l-ganoloesol, tirwedd parcdir a gynlluniwyd: ty a gerddi mewn cyflwr da sy'n dyddio o ddiwedd y ddeunawfed ganrif/dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg; gerddi ffurfiol ac anffurfiol; ffugadeilad; adeiladau cysylltiedig; a chysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Ffoto o'r Clogwyni Newton

HLCA083 Clogwyni Newton

Ymyl arfordirol agored: mannau darganfod; a llwybrau troed. Nôl i'r map


Ffoto o Dyffryn Llandeilo Ferwallt

HLCA084 Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Tirwedd dyffryn afon: coetir hynafol; ogofu; aneddiadau domestig/amddiffynnol cynhanesyddol; nodweddion diwydiannol; ymelwa ar adnoddau naturiol; llwybrau cysylltu; adeiladau adfeiliedig l-ganoloesol. Nôl i'r map


Ffoto o'r Tir Comin Barland

HLCA085 Tir Comin Barland

Tir comin agored: prysgwydd nas rheolir; llwybrau cysylltu; nodweddion dwr; ac archeoleg gladdedig. Nôl i'r map


Ffoto o Landeilo Ferwallt

HLCA086 Llandeilo Ferwallt

Tirwedd anheddu a thirwedd amaethyddol l-ganoloesol/canoloesol: anheddiad cnewyllol; adeiladau brodorol l-ganoloesol; caelun amrywiol a arferai fod yn gaelun amgaedig mwy rheolaidd a rhwydwaith ffyrdd; cysylltiad eglwysig yn dyddio o ddechrau'r cyfnod canoloesol neu'r cyfnod canoloesol; diwydiant gwledig - echdynnu/prosesu; ac archeoleg gladdedig. Nôl i'r map


Ffoto of Bae Caswell

HLCA087 Bae Caswell

Tirwedd rynglanwol: traeth; archeoleg gladdedig; a physgota. Nôl i'r map