Nodweddion Tirwedd Hanesyddol
Historic Landscape Characterisation

Merthyr Tydfil
: Merthyr Tudful

HLCA 059
Blaen-y-Dyffryn: Blaen-y-Dyffryn
Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, © Hawlfraint y Goron 2005.
Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: GD272221

 

Base map reproduced from the OS map with the permission of Ordnance Survey on behalf of The Controller of Her Majesty's Stationery Office, © Crown Copyright 2005.
All rights reserved. Unauthorised reproduction infringes Crown Copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Licence Number: GD272221

Am wybodaeth bellach cysylltwch os gwelwch yn dda ag Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent cyf. yn this address, neu ymwelwch â gwefannau Cyngor Cefn Gwlad: www.ccw.gov.uk neu Cadw: www.cadw.wales.gov.uk

For further information please contact the Glamorgan-Gwent Archaeological Trust at this address. Link to the Countryside Council for Wales website at www.ccw.gov.uk or Cadw at www.cadw.wales.gov.uk