Disgrifio Nodweddian Tirweddau Hanesyddol
Merthyr Tudful


059 Blaen-y-Dyffryn


HLCA 059 Blaen-y-Dyffryn Tirwedd Ganoloesol/Ôl-ganoloesol; caeau afreolaidd bach yn gysylltiedig â daliadau amaethyddol ôl-ganoloesol; ffiniau caeau traddodiadol ar ffurf waliau sych.

Cliciwch yma i gael map o'r ardal cymeriad hon

(Nôl i'r map)

 

 

(Foto : GGAT Merthyr 059)

Ardal gymeriad Blaen-y-Dyffryn: tirwedd amaethyddol amgaeëdig ôl-ganoloesol.

Crynodeb

Tirwedd amaethyddol amgaeëdig ôl-ganoloesol arall.

Cefndir Hanesyddol

Mae ardal dirwedd hanesyddol Blaen-y-Dyffryn yn cynnwys ardal sydd wedi goroesi o gaeau amaethyddol ôl-ganoloesol sy'n gysylltiedig â daliad Blaen-y-Dyffryn ar gwr Chwarel Vaynor sy'n weithredol. Mae'r ardal yn gymharol fach ac mae'n rhannu nodweddion â'r dirwedd amaethyddol ehangach ardal Dyffryn Glais i'r gogledd ac i'r dwyrain o ffin tirwedd hanesyddol Merthyr Tudful.

Ffynonellau

Am wybodaeth bellach cysylltwch os gwelwch yn dda ag Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent cyf. yn y cyfeiriad, neu ymwelwch â gwefannau Cyngor Cefn Gwlad: www.ccw.gov.uk neu Cadw: www.cadw.wales.gov.uk