Cadw

Stone Circles

Standing Stones

Chambered tombs

Prehistoric Funerary and Ritual Sites in Southeast Wales

The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Am ddisgrifiad technegol oír modd yr ymgymerwyd ‚ír gwaith, cliciwch yma. Events

Download a pdf version of the Prehistoric Funerary and Ritual Sites in Southeast Wales report.

AROLWG O SAFLEOEDD ANGLADDOL A DEFODOL CYNHANESYDDOL YN NE-DDWYRAIN CYMRU

INTRODUCTION

Rhwng 2000 a 2006, cynhaliodd Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent arolwg oír holl safleoedd angladdol a defodol yn y Cofnod o Safleoedd a Chofadeiladau. Roedd yr arolwg hwn, a ariannwyd gan Cadw, yn rhan o brosiect a aeth ati i gynnal arolwg oír holl safleoedd oír math hwn dros Gymru gyfan. Mae ein rhan ni oír arolwg yn cwmpasu hen siroedd Morgannwg a Gwent, a adwaenir bellach fel awdurdodau unedol Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tydfil, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Torfaen a Bro Morgannwg. Defnyddiwyd canlyniadauír arolwg er mwyn llunioír gwefannau hyn fel adnodd addysgol.